Implantološki i estetski centar Dentas s ponosom predstavlja eksluzivnu suradnju sa Nano Klinikom BRANT iz Beograda.
Nano Klinika BRANT je prva poliklinika za Estetsku kirurgiju na Jugoistoku Europe – koja u svojoj praksi primjenjuje Nanotehnologiju.

Nanotehnologija je najnaprednija tehnologija današnjice i vodeća tehnološka dimenzija sutrašnjice, kojom je proces stvaranja i dizajniranja novih materijala uveden u svijet atoma – u NANO dimenziju.

Nano Klinika Brant je u suradnji sa MINATEC-om, najvećim razvojnim centrom za MicroNano tehnologiju u Europi smještenog u Francuskoj – neprestano na izvoru najnovijih otkrića u nano tehnologiji, mikrotehnologiji, biotehnologiji i njihovoj primjeni u Estetskoj kirurgiji.

Naš suradnik je ujedno i direktor poliknike , dr. Branko Trklja.
Specijalizaciju iz Maksilofacijalne kirurgije obavio je na VMA u Beogradu, gdje je proveo 7 godina.
2001 godine postaje Zamjenik Ministra zdravstva u Vladi Republike Srbije, kao glavni predvodnik uvođenja novih tehnologija u zdravstvene ustanove i koordinirajući rad velikih zdravstvenih centara u državi.
Nakon stručnog usavršavanja na najprestižnijim svjetskim klinikama u Švicarskoj, Njemačkoj i Rusiji, provodi u nekoliko navrata studijske dane u Europskom Centru za NanoTehnologiju MINATEK u Francuskoj, na Cambridge University u Centru za Nanotehnologiju, te u centru za Biomedicinu i Nano materijale Državnog Sveučilišta LOMONOSOV u Moskvi.

Dr. Branko Trklja je jedan od vodećih Estetskih kirurga na području neinvazivnog nekirurškog remodeliranja i pomlađivanja lica i tijela na našim prostorima.

Niz potpuno novih metoda koje je sa uspjehom uveo u praksu svoje poliklinike – spoj su najnovije tehnologije, umjetnosti i kreativnosti na originalan i jedinstven način.

Implantološki i estetski centar Dentas koji je kreaciju savršenog i funkcionalnog osmjeha podigao na nivo svojevrsne umjetnosti, sada je u prilici da Vam u suradnji sa Nano Klinikom BRANT i dr. Brankom Trkljom, pruži i – vrhunsku uslugu na području estetike i Estetske kirurgije.

Link: http://www.nanoklinika.rs/nano-klinika-brant.html